Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Kolibri Book iz Novog Sada svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem našeg internet sajta

OBAVEŠTAVA

da se prodaja robe putem internet sajta www.kolibribook.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzeća:

  • PR Kolibri Book, Novi Sad
  • PIB 109857293
  • TEL: 021/301-220
  • email: kolibribook.ns@gmail.com

da se osnovna obeležja robe mogu pronaći na sajtu www.kolibribook.rs

da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, 62/2014) kupovina preko naše online prodavnice www.kolibribook.rs , smatra se prodajom na daljinu.

da se saobraznost robe ugovorom isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe

da je prodajna cena istaknuta uz svaki artikal

da je usluga isporuke robe 400 din po porudžbini

da kupljenu robu isporučujemo u roku od najviše 7 radnih dana kurirskom službom YU-PD Express (više informacija o preuzimanju pošiljke pogledajte ispod)

da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti odvijaju u skladu sa uslovima koji su objavljeni na našem sajtu www.kolibribook.rs

da se prilikom kupovine na našem sajtu maksimalno vodi računa o privatnosti podataka (više informacija o privatnosti podataka pogledajte ispod)

da potrošač robu može da plati pozećem (gotovinom na licu mesta kad kurir donese paket), avansno odnosno elektronskim putem (na email kupac dobija generalije za uplatu putem bankovne aplikacije ili virmanski)

da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe

da u slučaju prijema robe ukoliko potrošač ustanovi da pristigli artikli nisu odgovarajući ili očekivani, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugi artikal (više informacija o proceduri zamene artikla pogledajte ispod)

Kolibri Book zadržava pravo promene cena ukoliko isti artikli poskupe ili pojeftine od strane proizvođača. Takođe zadržavamo pravo promene cena ako je došlo do neke grube greške npr 100 rsd umesto 1.000 rsd i slično.

Reklamacije:

Mogućnost reklamacije je jedino moguća 24 časa nakon preuzmanja paketa!

Molimo sve kupce da detaljno pregledaju svoje poručene artikle čim stignu, jer kasnije reklamacije iza 24 časa nećemo moći da uvažimo. Stoga vas molimo da nas u slučaju reklamacije odmah kontaktirate putem telefona ili napišete mejl na kolibribook.ns@gmail.com naslov: Reklamacija po broju vaše porudžbine.

Ako ste dobili paket i po otvaranju zaključili da je proizvod vidljivo oštećen, Molimo Vas da odmah, a najkasnije 24 h od trenutka prijema pozovete kurirsku službu, koja Vam je isporučila paket i obavestite ih da je paket oštećen. Kurir će uraditi zapisnik o oštećenju i preuzeti oštećeni paket. Po prijemu paketa Kolibri Book će Vam poslati drugi proizvod. YU-PD Express kontakt: 0113313388 ili https://www.dexpress.rs/. Potrošač reklamaciju može izvršiti usmeno telefonom, pisanim putem, elektronskim putem isključivo uz dostavu računa o kupljenj robi, ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa) Trgovac je dužan da potrošaču izda reklamacioni list kojim će potvrditi prijem reklamacije, Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju pisanim ili elektronskim putem. Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana (dobijanje odgovora na koji način će reklamacija biti rešena). Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Potrošač koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor tj.da traži povraćaj novca. 30 dana rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno).

Preuzimanje pošiljke

Kuriri YU-PD Express-a (ekserna firma koja vrši uslugu dostave paketa za PR Kolibri Book) pošiljke donosi uglavnom na adresu u terminu od 08 do 16h svaki radni dan i subotom. Molimo vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja će moći da preuzme paket . Prilikom preuzimanja paketa neophodno je da ga prethodno vizuelno pregledate da slučajno ne postoje vidljiva oštećenja paketa. Ukoliko primetite da je paket / kutija oštećena i da bi artikal takođe mogao biti oštećen, takav paket odbijte da primite i platite i odmah o istom nas obavestite putem email kolibribook.ns@gmail.com ili putem telefona 021/301-2203. Ukoliko je paket u ispravnom stanju, preuzmite ga i potpišite kuriru priznanicu (izvršite plaćanje ukoliko roba nije prethodno plaćena). Kurir pokušava svaki paket dva puta da dostavi . Praksa je ako vas kurir ne nađe na adresi da vas pozove na vaš kontakt telefon koji ste nam prethodno ostavili. Ukoliko se ne javite na telefon ili niste na adresi za preuzimanje pošiljke, kurir paket vraća nama nazad. Napomena: Ukoliko primite oštećen paket, a potpisali ste da ste paket primili u ispravnom stanju, kasnije reklamacije se ne mogu nažalost zakonski uvažiti.

Politika privatnosti

Mi brinemo o vašim podacima. Kako bi vam isporučli robu neophodno je da nam ostavite vaše ime i prezime, adresu, kontakt telefon i email adresu. Prilikom završene kupovine dobijate na vaš email obaveštenje o izršenoj kupovini. Kolibri Book će vaše podatke koristiti samo u svrhu administriranja vaše porudžbenice, vaše podatke nećemo zloupotrebljavati time što ćemo ih prosleđivati trećim licima (osim kurirskoj službi za dostavu paketa), trgovati sa njima, javno objavljivati. Podatke možemo samo proslediti državnim institucijama koje Zakonom imaju prava u uvid istih.

Pravo na odustajanje (ili zamene artikla)

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen, ispravan i ne korišćen.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun ili slip od kurirske službe po kojoj ste platili

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora ukoliko je proizvod stigao neoštećen, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Pravo na zamenu

– broj računa – šifru artikla i naziv koji se menja – šifru artikla i naziv proizvoda za koji se menja.

Rok za zamenu je 14 dana od dana pristizanja proizvoda na adresu kupca. Troškove dostave, pakovanja snosi kupac. Procedura zamene se može izvršiti putem mejla : kolibribook.ns@gmail.com. Rok za isporuku drugog artikla je 14 dana od dana prijema paketa koji se vratio trgovcu / prodavcu.